Een mens ontwikkelt zich constant. Een heel leven lang leren we. De eerste jaren zijn cruciaal voor hoe we ons constant ontwikkelen. Wij bieden een veilige en uitdagende omgeving om die groei te realiseren voordat zij hun vleugels uitslaan en de ontwikkeling volledig in eigen hand nemen.

De kinderen krijgen de ruimte en mogelijkheden om te ontdekken wie ze zijn, waar ze goed in zijn en wat ze willen leren en verbeteren. Door erkenning te geven aan de verschillende leerstijlen (door het in huis hebben van divers materiaal, meubilair etc.) kunnen kinderen ontdekken en kiezen welke werkvormen en manieren van leren bij hun passen. De kinderen krijgen inzicht en verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces (uiteraard in opbouw vanaf groep 1). De leerkrachten zijn een rolmodel maar ook sparringpartner voor de kinderen als het gaat om de eigen ontwikkeling en het vaststellen van leerdoelen.

Nieuwbouw Almere Duin

Aan de buitenkant is onze nieuwe school al zo goed als af. Aan de binnenkant moeten nog een aantal aanpassingen worden gedaan. We hopen eind 2023 naar ons nieuwe schoolgebouw te verhuizen.

Binnen de kaders van de bouw en van IKC De Duinvlinder als gemeenschap krijgt elk kind de vrijheid om zich te laten zien, waarbij wij oog houden voor de individuele wensen en behoeften. Kinderen gaan van jongs af aan vooral spelend leren, waarbij we ze aanmoedigen en laten nadenken over hoe ze het zelf kunnen doen en regelen. Hierdoor ontwikkelen ze zelfstandigheid, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Door regelmatig in gesprek te gaan met de kinderen worden ze communicatief vaardig en leren ze zich te uiten, maar ook te luisteren.

Wij werken als school constant aan de balans tussen sturing en vrijheid, binnen deze kaders zien we dat onze leerlingen zich het best en snelst ontwikkelen. Binnen IKC De Duinvlinder creëren wij een cultuur waar kinderen, medewerkers en ouders/verzorgers samen werken aan de ontwikkeling van de kinderen.

Lees hier meer over ons onderwijs.