Visie op ontwikkeling van kinderen

Een mens ontwikkelt zich constant, een heel leven lang. Wij willen een veilige en uitdagende omgeving bieden waar kinderen zich vrij voelen om zich te ontwikkelen, van de geboorte af aan. Met een coachende en begeleidende inzet van de mentoren stimuleren wij de ontwikkeling van de kinderen op alle gebieden. De kinderen volgen daarin hun eigen pad en krijgen ruimte dit op eigen niveau te doen. Daar waar nodig zijn de mentoren de aangewezen personen voor coaching en begeleiding en eventuele sturing. Dit gaat over leren en groeien door ervaringen op te doen en fouten te durven en mogen maken. Door thematisch te werken ervaren de kinderen dat taal niet los staat van bijvoorbeeld natuur, maar dat het onderling allemaal met elkaar in verband staat. Hierdoor ontwikkelt het kind op een natuurlijke wijze kapstokken om kennis aan op te hangen en te verbinden. Dit is kennisconstructie. Om ook aan de ontwikkeling van vaardigheden tegemoet te komen zullen wij altijd proberen de kinderen de volgende stap te laten zetten door aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen, maar ook bij datgene wat het kind al weet of ervaren heeft.

Visie op zorg en begeleiding

Binnen de kaders van de unit en van IKC De Duinvlinder als gemeenschap krijgt elk kind de vrijheid om zich te laten zien, waarbij wij oog houden voor de individuele wensen en behoeften. Kinderen gaan van jongs af aan vooral spelend leren, waarbij we ze aanmoedigen en laten nadenken over hoe ze het zelf kunnen doen en regelen. Hierdoor ontwikkelen ze zelfstandigheid, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Door regelmatig in gesprek te gaan met de kinderen worden ze communicatief vaardig en leren ze zich te uiten, maar ook te luisteren.

De mentoren binnen de unit volgen de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet en zullen veel in gesprek gaan met uw kind. Daar waar nodig zal er tijdig bijgestuurd worden in de ontwikkeling. Hierover zullen de ouders/verzorgers altijd tijdig geïnformeerd worden. Tijdens de evaluatiemomenten met ouders/verzorgers en uw kind zullen de ontwikkelingslijnen besproken worden, alsook de totale ontwikkeling als mens. Wanneer daartoe aanleiding is, zullen er tussentijds extra gesprekken ingepland worden. Ouders/verzorgers zijn altijd welkom om met de mentor in gesprek te gaan.

Visie op ouderbetrokkenheid

Op het gebied van opvoeding en partnerschap zoeken wij nadrukkelijk de verbinding. Binnen IKC De Duinvlinder creëren wij een cultuur waarbinnen kinderen, medewerkers en ouders/verzorgers samen werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor zijn wij nadrukkelijk op zoek naar wederzijdse inspiratie. Ook het creëren van een kritische houding hoort hierbij, zowel bij de kinderen als medewerkers en ouders/verzorgers. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van het individuele kind.

Daarnaast nodigen wij ouders/verzorgers van harte uit de ontwikkeling te verrijken door ondersteuning te bieden bij de diverse thema’s. Dit kan door bijvoorbeeld ondersteuning bij handvaardigheid, het geven van gastlessen, het benutten van het netwerk van ouders om thema’s meer verdieping te geven, rijden en begeleiden bij excursies enzovoort.

Laat jouw kind ervaren hoe wij werken

Een ervaring zegt tenslotte meer dan 1000 woorden

[contact-form-7 id=”86″ title=”Meer informatie”]