Unitverdeling binnen onze school

Unit 4-8 jaar: hierin komen kinderen samen om te spelen en te leren in de fases 1 tot en met 6 (jaargroepen 1 tot en met 3). Het onderwijs zal zoveel mogelijk op maat gegeven worden aan kleine groepjes die qua niveau bij elkaar horen.

Unit 7-10 jaar: Hier gaat het om de fases 7 tot en met 12. Dit is een overgangsfase i.v.m. de groei van de school. Uiteindelijk is het de visie dat hier de kinderen in de leeftijd van 7-9 komen en de fases 7 t/m 10 (groep 4 en 5).

Unit 9-12 jaar: hierin komen kinderen samen om te leren en te onderzoeken in de fases 11 t/m 17 (jaargroepen 6 tot en met 8). Ook hier wordt het onderwijs op maat gegeven en zullen de instructies in kleine groepjes plaatsvinden en zoveel mogelijk op maat. Dit zal groep doorbroken zijn om zo tegemoet te komen aan het niveau van de individuele leerling.

Units op IKC De Duinvlinder bestaan uit verschillende fases bij elkaar. Het uitgangspunt is het samenwerken en samen leren te bevorderen.  Daarnaast werken meerdere mentoren samen aan het onderwijsproces binnen de unit. Hierdoor draagt men samen de verantwoordelijkheid voor de kinderen en het onderwijs binnen de unit. Voor spelling, taal en rekenen wordt gewerkt met vakspecialisten. Dit zijn mentoren die zich gespecialiseerd hebben of specialiseren in een specifiek vakgebied. De talenten van mentoren worden zo beter ingezet en komt zo ook de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Daarnaast kunnen startende mentoren beter en directer begeleid worden.

Een ander voordeel is dat het instructie geven op maat in kleine groepjes gemakkelijker georganiseerd kan worden. Daarnaast is het bij zorg om een bepaald kind eenvoudiger om te sparren omdat meerdere mentoren het kind ook meemaken en observeren.

Kinderen leren op een natuurlijke manier hoe ze andere kinderen goed kunnen helpen en samenwerken. Maar ze leren ook verschillen te accepteren. Dit kom de sociaal-emotionele ontwikkeling ten goede. Daarnaast leren ze ook al vroegtijdig omgaan met meerdere mentoren in de unit waar ze instructie van krijgen. Een ander uitgangspunt is dat de kinderen binnen de unit altijd 1 vaste mentor hebben die ze de gehele tijd binnen de betreffende unit houden. Hierdoor kan de band tussen mentor, kind en ouders veel hechter worden en kunnen bepaalde ontwikkelingen structureel gevolgd en uitgebouwd worden.

d