Juist bij het onderwijsconcept op IKC De Duinvlinder is het belangrijk dat er voldoende structuur is. Er ontstaat nog weleens het beeld dat bij een concept als het onze er veel vrijheid is en de kinderen helemaal vrijgelaten worden. Dit is niet het geval.

Er zijn duidelijke regels, waar iedereen (kinderen en volwassenen) zich aan houdt. Deze regels zijn een afgeleide van de pedagogische doelen en hebben te maken met persoonlijke relaties – respect, erkennen, luisteren, aanspreken op ongewenst gedrag, verantwoordelijkheid nemen, omgaan met materiaal en het gebouw – opruimen etc.

Het is van belang dat iedereen hierin consequent handelt. Hiervoor is het van belang dat het team afspraken maakt en eenduidig handelt wanneer regels overtreden worden. Als dit gebeurt ontstaat er op IKC De Duinvlinder een cultuur van duidelijkheid en vrijheid in gebondenheid. Ook zult u hier de uitgangspunten van een Vreedzame School herkennen.