Onze pedagogische doelen

Naast onderwijskundige/didactische doelen streeft IKC De Duinvlinder altijd pedagogische doelen na. Hierin worden de doelen van het principe van De Vreedzame school meegenomen.Niet alleen het team is hierin getraind en heeft dit omarmd, maar ook worden er jaarlijks leerlingen uit groep 7 en 8 opgeleid tot mediator.

Voor De Duinvlinder gaat het om de volgende doelen die wij belangrijk vinden:

  • jezelf, anderen en de omgeving respecteren en in de waarde laten
  • accepteren dat ieder een eigen leer- en ontwikkelingsroute heeft
  • vertrouwen hebben in jezelf, anderen en de omgeving
  • verantwoordelijkheid nemen voor je eigen acties
  • fouten durven maken, uitdagingen aangaan, grenzen verleggen en initiatieven ontplooien
  • grenzen verkennen, accepteren en verleggen waar mogelijk
  • reëel zelfbeeld ontwikkelen in sociaal-emotioneel, motorisch, cognitief en creatief opzicht
  • kunnen reflecteren op eigen kennis, handelen en houding in relatie tot jezelf, anderen en de omgeving
  • waarden en normen ontwikkelen en daarin keuzes leren maken