Interne Organisatie Integraal KindCentrum

De algemene leiding van IKC De Duinvlinder ligt in handen van het managementteam. Het managementteam bestaat uit de directeur van IKC De Duinvlinder, de directie van KinderCentrumAlmere en de unitleiders. De dagelijkse leiding ligt bij de directeur van IKC De Duinvlinder.

De directeur van IKC De Duinvlinder – onderwijs – is Alinda Veneboer. Zij geeft leiding aan het team en de onderwijskundige en pedagogische visie van IKC De Duinvlinder. De directeur is primair verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid en de kwaliteitszorg op de school. Daarnaast is de directeur integraal verantwoordelijk voor het personeels-, financieel- en materieelbeleid op de school. Onder leiding van de directeur wordt ook de levensbeschouwelijke identiteit van de school vormgegeven.

De dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid liggen bij de directeur, Alinda Veneboer. Voor vragen over het KindCentrum, maar ook over zaken als verlofaanvragen, kunt u bij haar terecht. Bij afwezigheid van de directeur kunt u zich wenden tot de adjunct-directeur en de unitleiders.