Onderwijsdoelen

Door het werken vanuit leerlijnen zal er op basis van de SLO-leerlijnen vormgegeven worden aan de thema’s. De kerndoelen die vastgesteld zijn door de overheid worden binnen de thema’s structureel afgedekt en vastgelegd.

Bij IKC De Duinvlinder worden de kinderen binnen de unit ingedeeld in fases. Deze fases dekken de groepen 1 t/m 8 af. Elke fase duurt een half jaar. Door het fase-onderwijs is het niet nodig dat een kind een hele jaargroep overdoet, maar alleen de fase verlengt waarin het leeruitdagingen ondervindt. Hierdoor maken we het onderwijs flexibeler en kunnen we beter op maat onderwijs geven en daadwerkelijk aansluiten bij wat elk kind nodig heeft.

Bij aanvang in het faseonderwijs gaan we uit van de volgende standaard:

  • Kinderen die tussen 1 april en 30 september vier jaar worden, komen terecht in de ‘augustusstroom’. Fase 1 start voor hen na de zomer.
  • Kinderen die tussen 1 oktober en 31 maart vier jaar worden, komen terecht in de ‘februaristroom’. Fase 1 start voor hen eind januari. Deze kinderen worden uiteindelijk fase 17, een voorbereidende fase op het voortgezet onderwijs.

Versnellen en vertragen is bij het fase-onderwijs eenvoudiger te realiseren. Het kan zowel de ontwikkeling als het persoonlijk welbevinden ondersteunen. Een kind kan op een enkel vakgebied wel doorstromen naar een volgende fase, maar de totale ontwikkeling bepaalt of het kind ook in zijn totaliteit naar een volgende unit gaat. In principe kan een kind maximaal 2 x vertragen of versnellen op De Duinvlinder. Voor de instroom van de 4-jarigen geldt dat de hierboven genoemde standaard een richtlijn is. Mocht uw kind een andere ontwikkeling laten zien dan gaan wij met u in gesprek hierover.

KinderCentrumAlmere is een kleinschalige kinderopvang die overeenkomstig de in hoofdstuk 1 beschreven missie, visie, identiteit en kernwaarden van IKC De Duinvlinder een bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge kinderen (0-13 jaar).

Samenwerking

Wij bieden kinderen een omgeving waar ze zich veilig en vertrouwd voelen en samen met andere kinderen spelen en leren. In samenwerking met de ouders begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling. Wij bieden iets extra’s naast de gezinsopvoeding.

Overeenkomstig de beschreven visie volgt het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang respectievelijk het ‘Pedagogisch kader Kindercentra 0-4 jaar’ en ‘Pedagogisch kader Kindercentra 4-13 jaar’. We bieden hiermee leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en laten veel ruimte voor de verschillen in ontwikkeling.

Onderwijskwaliteit

We besteden veel aandacht aan hoe de pedagogisch medewerkers jonge kinderen kunnen begeleiden in hun veelzijdige ontwikkeling.

Door planmatig te werken kunnen werkwijzen en pedagogische methodieken worden geëvalueerd en bijgesteld. Dat leidt tot verdere professionalisering en kwaliteitszorg van onze dagopvang en buitenschoolse opvang. Voor de begeleiding van de medewerkers van de BSO en de Kinderopvang is een aantal medewerkers van KinderCentrumAlmere getraind als coach.

 Uitjes op studiedagen en in vakanties

Tijdens de studiedagen en in de schoolvakanties organiseren we leuke uitjes, zoals klimbos Lage Vuursche, Roofvogelshow, Juliana Toren, diverse musea, sprookjesland, vrijzwemmen in De Koploper, Noordzeestrand, etc.