Onderwijsdoelen

Door het werken vanuit leerlijnen zal er op basis van de SLO-leerlijnen vormgegeven worden aan de thema’s. De kerndoelen die vastgesteld zijn door de overheid worden binnen de thema’s structureel afgedekt en vastgelegd.

Bij IKC De Duinvlinder worden de kinderen binnen de unit ingedeeld in fases. Deze fases dekken de groepen 1 t/m 8 af. Elke fase duurt een half jaar. Door het fase-onderwijs is het niet nodig dat een kind een hele jaargroep overdoet, maar alleen de fase verlengt waarin het leeruitdagingen ondervindt. Hierdoor maken we het onderwijs flexibeler en kunnen we beter op maat onderwijs geven en daadwerkelijk aansluiten bij wat elk kind nodig heeft.

Wanneer een vierjarig bij ons op school komt start hij/zij altijd in fase 1. De ontwikkeling zal gevolgd worden en is bepalend voor de overgang naar een volgende fase. Over het algemeen blijven kinderen die in april starten tot februari in fase 1. Voor de kinderen die na 1 november starten geldt dat wij na de zomervakantie meestal doorstromen naar de volgende fase. Mocht uw kind een andere ontwikkeling laten zien dan gaan wij met u in gesprek hierover.

Versnellen en vertragen is bij het fase-onderwijs eenvoudiger te realiseren. Het kan zowel de ontwikkeling als het persoonlijk welbevinden ondersteunen. Een kind kan op een enkel vakgebied wel doorstromen naar een volgende fase, maar de totale ontwikkeling bepaalt of het kind ook in zijn totaliteit naar een volgende unit gaat. In principe kan een kind maximaal 2 x vertragen of versnellen op De Duinvlinder.

Samenwerking

Wij bieden kinderen een omgeving waar ze zich veilig en vertrouwd voelen en samen met andere kinderen spelen en leren. In samenwerking met de ouders begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling.

KinderCentrumAlmere is een kleinschalig kinderopvang die overeenkomstig de beschreven missie, visie, identiteit en kernwaarden van IKC De Duinvlinder en bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge kinderen (0-13 jaar). Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang volgt respectievelijk het ‘Pedagogisch kader Kindercentra 0-4 jaar’ en ‘Pedagogisch kader Kindercentra 4-13 jaar’. We bieden hiermee leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en laten veel ruimte voor de verschillen in ontwikkeling. Om de doorgaande lijn kinderopvang en onderwijs te waarborgen wordt er nauw samengewerkt tussen de pedagogisch medewerkers en mentoren.

Onderwijskwaliteit

Door planmatig te werken kunnen didactische modellen en pedagogische methodieken worden geëvalueerd en bijgesteld. Dat leidt tot verdere professionalisering en kwaliteitszorg van het onderwijs en alle medewerkers binnen IKC De Duinvlinder. Voor de begeleiding van de medewerkers binnen IKC De Duinvlinder is een aantal medewerkers getraind als coach.