IKC De Duinvlinder is een oecumenisch kindcentrum

Oecumene betekent letterlijk: de bewoonde wereld. De school volgt de christelijke jaarkalender die in de Nederlandse samenleving een plek heeft. We zoeken voor het geven van aandacht aan de feesten naar een eigentijdse invulling, waarbij gedeelde of universele waarden centraal staan. Het levensbeschouwelijk leren is geïntegreerd in ons thematisch onderwijs. We zoeken aanknopingspunten in het thema om elementen uit de wereldreligies aan bod te laten komen. Bij het levensbeschouwelijk leren heeft geen religie of levensbeschouwing de voorkeur. We besteden aandacht aan verschillende wereldreligies. We bespreken de overeenkomsten en verschillen in de verschillende religies. Er is aandacht voor dialoog en ontmoeting. Daarnaast wordt er structureel aandacht besteed aan levensbeschouwing door de methode Kleur. Er wordt verwacht dat een leerkracht op een goede wijze kan omgaan met culturele en levensbeschouwelijke diversiteit in de school.