Voor alle vragen en informatie:

Toon a.u.b. dat u menselijk bent door de selectie van de sleutel.

Voor overige zaken
Vertrouwenspersoon bureau VKM (bureau voorkoming Kindermishandeling)
Telefoon: (0320) 276211

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Telefoon: (070) 3861697
Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag.
Het reglement GCBO is via bovenstaande gegevens op te vragen.

Vertrouwensinspecteur voor het onderwijs
(0900) 1113111 advies en meldpunt vertrouwenszaken
Postbus 608, 8200 AP Lelystad
De Duinvlinder: vertrouwenspersoon Inger Meeuwisse, unitleider bovenbouw